Persoonlijke vrijheid ontgrendelen?

Eén van m’n grootste kernwaardes is vrijheid. Het is dan ook niet verrassend dat dit het topic is waarover ik een blog schrijf. Vrijheid is voor iedereen anders, het hangt af van wie jij bent als persoon, waar je in gelooft en welke culturele achtergrond je hebt. 

Het is zo’n groot begrip dat het vaak wordt misbegrepen. Ik neem je daarom even mee in wat vrijheid kan zijn. Zodat jij zelf kan kiezen in welke vorm deze bij jou het beste past. 

Wat is vrijheid 

Vrijheid is een begrip dat verwijst naar de mogelijkheid om te handelen en te denken zonder beperkingen of dwang van buitenaf. Het omvat het idee dat individuen autonoom zijn en vrij zijn om hun eigen keuzes te maken en hun eigen leven vorm te geven.

Vrijheid kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de context en de cultuur waarin het wordt toegepast. In politieke zin wordt vrijheid vaak geassocieerd met democratie en burgerrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, godsdienstvrijheid en vrijheid van vergadering.

In bredere zin kan vrijheid ook verwijzen naar de mogelijkheid om te leven zonder fysieke of emotionele beperkingen, zoals onderdrukking, geweld, armoede, discriminatie of angst. Het concept van vrijheid is daarom nauw verbonden met het begrip van mensenrechten en het streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid.

schaarste rond geld naar overvloed Kim De Graeve

Hoe comfort verward wordt met vrijheid

Mensen verwarren comfort soms met vrijheid omdat comfort en gemak vaak worden geassocieerd met een gevoel van autonomie en keuzevrijheid. Mensen willen graag hun leven op hun eigen manier vormgeven en keuzes maken die hen het meest comfortabel en gelukkig maken.

Echter, comfort is niet per definitie synoniem aan vrijheid. Comfort kan worden gecreëerd door de beperking van keuzes en de controle over de omgeving en de omstandigheden. In sommige gevallen kan het nastreven van comfort leiden tot het opgeven van bepaalde vrijheden of de bereidheid om compromissen te sluiten.

Bovendien kan comfort ook afhankelijk zijn van externe factoren, zoals de beschikbaarheid van middelen en technologie, die niet altijd beschikbaar zijn voor iedereen. Vrijheid daarentegen is een intrinsiek recht en zou universeel toegankelijk moeten zijn.

Comfort kan vrijheid in de weg zitten op verschillende manieren:

 1. Comfort kan leiden tot een gebrek aan uitdaging: Als we te veel gericht zijn op comfort, kunnen we ons terugtrekken in onze comfortzone en vermijden we uitdagingen en nieuwe ervaringen. Dit kan onze groei beperken en ons vermogen om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden en uitdagingen in het leven beperken.

 2. Comfort kan leiden tot een gebrek aan verandering: Als we tevreden zijn met ons huidige niveau van comfort, kunnen we terughoudend zijn om veranderingen aan te brengen die ons in staat stellen om nieuwe kansen en ervaringen te verkennen. Dit kan ons beperken in onze mogelijkheden en ons vermogen om ons leven in nieuwe richtingen te sturen.

 3. Comfort kan leiden tot conformiteit: Wanneer we ons comfortabel voelen in onze sociale en culturele omgeving, kan het moeilijk zijn om afwijkende meningen of gedragingen te uiten. Dit kan onze vrijheid van meningsuiting beperken en ons vermogen om onze eigen waarden en overtuigingen uit te drukken belemmeren.

 4. Comfort kan leiden tot afhankelijkheid: Als we ons te comfortabel voelen in onze huidige situatie, kunnen we afhankelijk worden van de omstandigheden of mensen om ons heen. Dit kan onze afhankelijkheid vergroten en ons vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen en ons leven te leiden beperken.

"Vrijheid is het openen van de kooi waarin we onszelf hebben geplaatst."

risicospreiding aandelen kim de graeve etf

Wanneer is vrijheid negatief 

Negatieve vrijheid verwijst naar het idee dat vrijheid wordt gedefinieerd door afwezigheid van externe beperkingen of interferenties op onze handelingen en keuzes. Met andere woorden, vrijheid wordt gezien als de afwezigheid van obstakels die ons beletten te doen wat we willen. Negatieve vrijheid gaat dus over de afwezigheid van beperkingen of belemmeringen voor ons handelen.

Een voorbeeld van negatieve vrijheid zou zijn dat we vrij zijn om te spreken zonder dat er censuur of beperkingen worden opgelegd door de overheid. In dit geval is vrijheid niet gedefinieerd door wat we kunnen doen, maar door wat we niet mogen doen.

Negatieve vrijheid wordt soms ook wel ‘vrijheid van’ genoemd, omdat het gaat om het vrij zijn van beperkingen en belemmeringen. Het is echter belangrijk om op te merken dat negatieve vrijheid niet hetzelfde is als positieve vrijheid, dat verwijst naar de mogelijkheid om actief keuzes te maken en ons leven te leiden op een manier die we waardevol achten.

"Vrijheid is niet iets dat wordt gegeven. Vrijheid is iets dat wordt genomen."

5 manieren om jouw persoonlijke vrijheid te ontdekken:

 1. Reflecteer op je eigen waarden en overtuigingen: Jouw persoonlijke vrijheid is gebaseerd op wat jij waardevol vindt en waar jij in gelooft. Reflecteer op jouw eigen waarden en overtuigingen, en identificeer welke factoren in jouw leven jouw vrijheid kunnen beperken of vergroten.

 2. Verken nieuwe ervaringen en uitdagingen: Door nieuwe ervaringen en uitdagingen aan te gaan, kun je jouw comfortzone verlaten en jouw mogelijkheden om te groeien en te veranderen vergroten. Probeer nieuwe dingen uit en ontdek wat jouw passies zijn en waar jij je het meest levendig bij voelt.

 3. Streef naar persoonlijke groei: Persoonlijke vrijheid gaat niet alleen over het hebben van keuzes, maar ook over het vermogen om te veranderen en te groeien als persoon. Identificeer jouw persoonlijke doelen en streef ernaar om jouw vaardigheden en kennis te vergroten, zodat je meer opties hebt in het leven.

 4. Neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven: Om jouw persoonlijke vrijheid te vergroten, is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leven en beslissingen. Neem de leiding over jouw eigen leven en werk aan het creëren van de toekomst die jij voor jezelf wilt.

 5. Werk aan jouw relaties: Jouw relaties met anderen kunnen een grote impact hebben op jouw persoonlijke vrijheid. Investeer in gezonde en ondersteunende relaties, en wees bereid om grenzen te stellen en de relaties te beëindigen die jouw vrijheid beperken.

"Vrijheid is niet de afwezigheid van verplichtingen, maar het vermogen om te kiezen - en te handelen - wat goed is voor jou"

Verschillende soorten vrijheid

 1. Negatieve vrijheid: Vrijheid van externe beperkingen en interferenties.

 2. Positieve vrijheid: Vrijheid om te handelen en keuzes te maken die ons leven waardevol maken.

 3. Politieke vrijheid: Vrijheid van politieke onderdrukking en beperkingen, zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vrijheid van de pers.

 4. Economische vrijheid: Vrijheid om economisch te handelen zonder beperkingen, zoals vrijheid van handel, eigendom en ondernemerschap.

 5. Persoonlijke vrijheid: Vrijheid om ons eigen leven vorm te geven en onze eigen beslissingen te nemen, zonder beperkingen van anderen of externe factoren.

 6. Culturele vrijheid: Vrijheid om onze eigen cultuur en tradities te beleven en te uiten, zonder beperkingen van anderen.

 7. Seksuele vrijheid: Vrijheid om onze seksuele voorkeuren en identiteit te uiten en te beleven, zonder beperkingen van anderen.

Het is belangrijk op te merken dat deze verschillende soorten vrijheid vaak met elkaar samenhangen en elkaar kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, politieke vrijheid en persoonlijke vrijheid kunnen elkaar versterken, terwijl economische vrijheid en persoonlijke vrijheid kunnen botsen.

"Vrijheid is de macht om nee te zeggen."

Vrijheid en grenzen stellen zijn nauw met elkaar verbonden. Het stellen van grenzen kan ons helpen onze vrijheid te beschermen en te vergroten. Door onze grenzen te kennen en te respecteren, kunnen we onszelf beschermen tegen situaties die onze vrijheid bedreigen.

Daarom kan het nuttig zijn om de gratis vijfdaagse challenge ‘Grenzen Herkennen’ te volgen. In deze challenge leer je hoe je je eigen grenzen kunt herkennen en hoe je ze op een effectieve manier kunt communiceren naar anderen. Dit kan je helpen om je vrijheid te beschermen en om betere relaties op te bouwen met de mensen om je heen.

Dus als je je persoonlijke vrijheid wilt vergroten, kan het stellen van grenzen een belangrijke stap zijn. En als je meer wilt weten over hoe je dit kunt doen, kan de ‘Grenzen Herkennen’ challenge een geweldige plek zijn om te beginnen!

3 boeken over vrijheid die de moeite waard zijn om te lezen:

 1. 1984″ door George Orwell: Dit klassieke boek beschrijft een dystopische samenleving waarin de vrijheid van het individu ernstig wordt beperkt door de staat. Het boek laat zien hoe belangrijk het is om onze vrijheid te beschermen en te behouden, en hoe gemakkelijk het is om deze vrijheid te verliezen.

 2. “The Conquest of Happiness” door Bertrand Russell: In dit boek onderzoekt Russell de filosofie van geluk en vrijheid, en hoe deze met elkaar verbonden zijn. Hij pleit voor individuele vrijheid als essentieel voor persoonlijk geluk en vooruitgang.

 3. “The Road to Serfdom” door Friedrich Hayek: In dit boek waarschuwt Hayek voor de gevaren van collectivisme en centralisatie van de macht, en pleit hij voor een samenleving gebaseerd op individuele vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

3 TedTalks over vrijheid die de moeite waard zijn om te bekijken:

 1. The Power of Vulnerability” door Brené Brown: In deze TedTalk deelt Brené Brown haar onderzoek naar kwetsbaarheid en hoe dit ons kan helpen om vrijheid en authentieke verbindingen met anderen te ervaren.

 2. “Freedom from Fear” door Aung San Suu Kyi: In deze TedTalk vertelt Aung San Suu Kyi over haar jarenlange strijd voor politieke vrijheid en democratie in Myanmar, en hoe ze ondanks haar gevangenschap hoop en moed bleef behouden.

 3. How to Gain Control of Your Free Time” door Laura Vanderkam: In deze TedTalk laat Laura Vanderkam zien hoe we ons vaak laten leiden door de drukte van ons dagelijks leven en hoe we onze vrije tijd beter kunnen beheren om meer vrijheid en controle over ons leven te ervaren.

Deze TedTalks laten allemaal verschillende aspecten van vrijheid zien, van persoonlijke vrijheid en verbinding met anderen tot politieke vrijheid en tijdmanagement. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven