#275 Hoeveel tijd kost het om je droomleven te bouwen?

Wat als het bereiken van je droomleven eigenlijk betekent dat je minder hard hoeft te werken, meer voldoening ervaart en een betere balans vindt? In deze post ontdek je hoe het helder definiëren van je dromen en het stellen van grenzen je kunnen helpen om je droomleven te verwezenlijken zonder extra tijd, geld of energie te verspillen.

De Misperceptie van Dromen Najagen en de Ratrace

Het is een veelvoorkomende overtuiging dat het najagen van onze dromen en het realiseren van ons droomleven een extra last met zich meebrengt in de toch al hectische ratrace van het dagelijkse leven. Velen denken dat het toevoegen van dromen aan de mix betekent dat we nog harder moeten werken, meer uren moeten maken en nog meer stress moeten ervaren. 

Echter, deze veronderstelling komt vaak voort uit een gebrek aan helderheid over wat onze dromen werkelijk zijn en hoe we ze kunnen integreren in ons bestaande leven.

#275 Hoeveel tijd kost het om je droomleven te bouwen? - Kim de Graeve financieel strateeg

Weg met die Ballast

Wanneer we onze dromen en doelen helder voor ogen hebben, wordt al snel duidelijk dat sommige dingen in ons leven eigenlijk kunnen wegvallen om plaats te maken voor onze dromen. Het wordt geen extra last, maar eerder een proces van ‘levelling’

Dit kan echter een radicale omschakeling vereisen in de manier waarop we ons leven benaderen. Vaak hebben we de neiging te geloven dat financiële zekerheid de sleutel is tot het bereiken van onze dromen, wat kan leiden tot een levensstijl waarin we onszelf uitputten door overuren te maken en constant te streven naar meer geld.

Als ik genoeg heb, dan...

Een van de fouten die ik maakte, was het vasthouden aan dezelfde denkwijze. Als je simpelweg uit de ratrace wilt stappen en je focust alleen maar op de overtuiging “Als ik genoeg geld heb, kan ik mijn dromen bereiken,” dan ben je eigenlijk niet bezig met het onderzoeken van wat je dromen werkelijk zijn, maar ben je enkel gefocust op het streven naar financiële zekerheid.

Het Resultaat van Ongebreideld Werken

Dit leidde tot een periode waarin ik extreem hard werkte. Ik had een fulltime baan waarin ik wekelijks 50 à 60 uur werkte, en daarnaast runde ik ook nog eens mijn eigen onderneming, wat nog eens 60 uur per week kostte.

Soms werkte ik zelfs tot wel 120 uur per week voordat ik een auto-ongeluk kreeg omdat ik achter het stuur in slaap viel. Het is duidelijk dat deze aanpak op de lange termijn niet duurzaam is, en het legt de nadruk op het streven naar geld in plaats van het realiseren van onze eigen dromen.

Stellen van Grenzen en Prioriteiten

Een cruciale stap in het najagen van je dromen is het stellen van grenzen en het herzien van je prioriteiten. In mijn eigen ervaring begon ik deze stap te zetten door me niet langer uitsluitend te richten op geld verdienen. In plaats daarvan bracht ik mijn dromen naar voren als mijn voornaamste focus.

Je Droomleven: Minder Werken, Meer Leven

Een van de eerste stappen die ik nam, was om minder te werken in mijn hoofdbaan en de vrijgekomen tijd te besteden aan mijn bijberoep. Dit resulteerde niet alleen in meer vrije tijd, maar ook in een gevoel van welzijn en gezondheid.

Grenzen Stellen naar Klanten Toe

Daarnaast begon ik in mijn bijberoep veel duidelijker mijn grenzen te stellen naar mijn klanten toe. Mijn agenda werd aanzienlijk beperkter, en ik communiceerde helder dat ik alleen beschikbaar was op specifieke tijden. Ik nam zelfs de beslissing om op zondagen dubbel tarief te hanteren, in de veronderstelling dat klanten zich door de hogere kosten zouden inhouden.

Gratis Training Grenzen stellen- Kim De Graeve

Schaarste en Hogere Beloningen

Opvallend genoeg leidde deze aanpak niet tot minder werk, maar juist tot meer inkomsten. Het principe van schaarste trad in werking, en klanten waren bereid meer te betalen om mijn beschikbaarheid te garanderen. 

Ik was op dat moment werkzaam als kinderfotograaf, en mensen vertelden me vaak dat ik alleen kon fotograferen wanneer de kinderen beschikbaar waren, dus meestal op zondag, woensdagmiddag en zaterdag. Hierdoor werd me verteld dat het moeilijk zou zijn om een succesvolle carrière op te bouwen. 

Je Droomleven en Werk: Een Nieuwe Benadering

Maar toen besefte ik dat mijn droom was om mijn weekends en woensdagmiddagen thuis bij mijn eigen kinderen door te brengen. Dus begon ik deze specifieke dagen voor mezelf te reserveren en te blokkeren in mijn agenda.

Wat opmerkelijk was, is dat mijn klanten zich aanpasten. Ze waren bereid om hun kinderen voor een paar uurtjes of zelfs een hele dag van school te halen, en sommigen gebruikten zelfs een dag verlof. Ze waren bereid om meer te betalen omdat mijn beschikbaarheid schaarser werd. 

Je Droomleven Realiseren

Dit toont aan dat het stellen van grenzen niet alleen leidt tot het realiseren van je persoonlijke dromen, maar ook tot het waarderen van je diensten en het creëren van meer waarde in je werk. Hoe duidelijker je je grenzen aangeeft, hoe meer de overbodige elementen verdwijnen en plaatsmaken voor datgene wat echt van betekenis is.

Freedom Unlocked Boek - Kim De Graeve mentale en financiële groei

Het Verdampen van Overbodigheid

Het stellen van duidelijke grenzen en prioriteiten had als bijkomend voordeel dat overbodige elementen uit mijn leven verdwenen. Deze aanpak laat zien dat wanneer je je grenzen durft te stellen, de ruis in je leven afneemt en je jezelf kunt concentreren op wat werkelijk van belang is.

#275 Hoeveel tijd kost het om je droomleven te bouwen? - Kim de Graeve financieel strateeg

Je droomleven verwezenlijken met vooruitziende blik

Laten we deze concepten verder verkennen aan de hand van een ander voorbeeld dat je kan helpen bij het realiseren van je droomleven. Stel je voor dat je de wens koestert om binnen vijf jaar in Frankrijk te wonen, hoog boven op een bergtop. In dat geval zul je hier in België of Nederland waarschijnlijk andere investeringen en keuzes gaan maken, omdat je weet dat er grote veranderingen op komst zijn.

De Tijd-Geld Uitwisseling

Deze aanpak betekent dat je minder tijd en middelen zult besteden aan zaken die niet rechtstreeks bijdragen aan je toekomstige droomleven. Je zult bijvoorbeeld minder financiële middelen nodig hebben in je huidige woonplaats, omdat je van plan bent je middelen te reserveren voor je nieuwe leven in Frankrijk. Hierdoor hoef je niet langer te streven naar steeds meer geld, maar kun je je tijd bewust ruilen voor financiële middelen.

Als je deze denkwijze integreert in verschillende aspecten van je leven, zul je opmerken dat het najagen van je droomleven niet noodzakelijkerwijs gepaard gaat met extra tijd, geld of energie. 

Kwestie van strategisch denken en bewuste keuzes

In feite zullen bepaalde elementen uit je huidige leven wegvallen, waardoor er ruimte ontstaat voor de verwezenlijking van je dromen. Dit proces laat zien dat het realiseren van je droomleven geen zware last hoeft te zijn, zoals sommigen wellicht veronderstellen. Het is eerder een kwestie van strategisch denken en bewuste keuzes maken.

Je droomleven verhelderen: Wat wil je écht?

Laten we eens stilstaan bij enkele belangrijke vragen: Wat is het eigenlijk dat je diep van binnen echt wilt bereiken? En welke activiteiten en verplichtingen in je huidige leven zouden eigenlijk kunnen verdwijnen om ruimte te maken voor datgene wat je echt nastreeft?

Stap voor Stap naar Je Droomleven

Wat als je nu al begint te snoeien in de overbodige zaken, zodat je kunt bouwen aan datgene wat werkelijk belangrijk is voor jou? Op deze manier kun je voortdurend streven naar een evenwichtiger leven.

Het is waar dat we vaak hebben geleerd om mee te draaien in de ratrace, waarin de druk steeds groter wordt en de verwachtingen steeds hoger liggen. Maar het is belangrijk om te onthouden dat dit niet de enige manier is om te leven.

#275 Hoeveel tijd kost het om je droomleven te bouwen? - Kim de Graeve financieel strateeg

Jouw Beslissingen, Jouw Leiderschap

Je hebt volledige zeggenschap over jouw leven en kunt bewust keuzes maken die jouw welzijn en voldoening bevorderen. Het begint allemaal met het nemen van de leiding over je eigen pad en beslissingen.

Je Reis naar je Droomleven

Het is nu aan jou om te experimenteren en jezelf open te stellen voor verandering. Wat er gebeurt als je bewust stappen zet richting je droomleven, is een ontdekking die alleen jij kunt maken. Door te evalueren wat er in je leven kan verdwijnen om plaats te maken voor je diepste verlangens en door deel te nemen aan uitdagingen zoals gratis challenges over het stellen van grenzen, kun je jouw groei en transformatie stimuleren.

Experimenteren en Groeien

Met de vraag “Wat wil ik niet meer? Wat kan er eigenlijk uit mijn leven verdwijnen?” kun je jezelf bevrijden van ballast en ruimte creëren voor nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd biedt de vraag “Wat mag er eigenlijk bij?” een kans om datgene te omarmen wat je dichter bij je dromen brengt.

#256 Mijn Boek ontrafeld in een human design reading (door Soetkin Vervaet) - Kim de Graeve financieel strateeg

Het ontwikkelen van deze vaardigheid om bewust grenzen te stellen en je leven in evenwicht te brengen, zal je helpen om je dromen te realiseren. En wat misschien wel het meest opmerkelijke is, is dat hoe beter je hierin wordt, hoe minder tijd het je daadwerkelijk zal kosten. Je zult ontdekken dat het najagen van je droomleven niet noodzakelijkerwijs meer tijd in beslag hoeft te nemen; integendeel, het kan een pad worden dat steeds efficiënter en vervullender wordt naarmate je groeit en leert.

Boek kim de graeve freedom unlocked financiele vrijheid ratrace

5 boekentips rond je dromen najagen

Veelgestelde vragen omtrent je dromen najagen

Het ontdekken van je passies en doelen vereist zelfreflectie. Stel jezelf vragen over wat je enthousiast maakt en waar je echt om geeft. Experimenteer met verschillende activiteiten en interesses om te ontdekken wat bij je past. Mijn cursus Freedom Unlocked en mijn gelijknamig boek kunnen je daarbij helpen. 

Om je dromen te concretiseren, begin met het stellen van specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen. Maak vervolgens een actieplan en neem stapsgewijs vooruitgang.

Je kunt beginnen met budgetteren, sparen, investeren en schulden aflossen om financiële vrijheid te bereiken en minder afhankelijk te zijn van een veeleisende baan. In Money Unlimited leg ik je alles uit over investeren.

Tegenslagen zijn onvermijdelijk, maar het is belangrijk om veerkrachtig te zijn. Leer van je fouten, pas je strategie aan en zoek ondersteuning in de vorm van mentorschap, coaching of een ondersteunend netwerk.

Ja, het is mogelijk om je droomleven na te streven terwijl je financiële verplichtingen nakomt. Het vereist echter wel financiële planning en het vinden van een balans tussen het nastreven van je dromen en het zorgen voor je basisbehoeften.m Unlocked.

Het vinden van balans vereist prioriteiten stellen en time management. Maak gebruik van een agenda en leer “nee” te zeggen tegen afleidingen die niet bijdragen aan je droomleven.

Werk aan je zelfvertrouwen door je successen te vieren, jezelf positief te bevestigen en jezelf uit te dagen. Houd je motivatie hoog door regelmatig je doelen en redenen waarom je je droomleven wilt nastreven te herinneren.

Het najagen van je droomleven betekent dat je actief streeft naar het realiseren van je diepste verlangens, doelen en ambities. Het gaat erom je leven vorm te geven op een manier die voor jou betekenisvol en vervullend is.

Ja, er zijn veel hulpmiddelen en resources beschikbaar, zoals zelfhulpboeken, online cursussen, mentorschap en netwerken. Gebruik deze om je vaardigheden en kennis te vergroten. Mijn cursus Freedom Unlocked en mijn gelijknamig boek kunnen je daarbij helpen. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven