#241 Geld is energie? Wat een onzin!

Heb je ooit iemand horen zeggen: “Geld is energie!”? Het klinkt als een inspirerende mantra, maar laten we eerlijk zijn, veel mensen hebben moeite om de diepere betekenis ervan te begrijpen. In deze blog gaan we aan de hand van drie concrete voorbeelden in op de betekenis van deze uitspraak.

“Geld is energie,” een krachtige uitspraak die we vaak horen. Maar wat betekent het eigenlijk? Laten we teruggaan naar mijn jeugdervaringen met geld.

Mijn relatie met geld in mijn jeugd

In mijn gezin was geld vaak de bron van ruzie en spanning. De scheiding van mijn ouders draaide grotendeels om financiële kwesties, en er ontstonden conflicten binnen de familie over erfenissen. Soms gingen er jaren voorbij zonder dat familieleden met elkaar spraken, allemaal vanwege geld.

Geld werd soms gebruikt als beloning, als teken van liefde of om schuldgevoelens te verzachten. Er werd zelfs voorgesteld dat ik een erfgenaam zou moeten onterven in een testament om zelf te kunnen erven. Deze vorm van controle en manipulatie was gebruikelijk in onze familie. 

De emotionele belasting van geld

Als ik nog verder terugkijk, herinner ik me zelfs een kerstperiode waarin Sinterklaas niet langskwam vanwege mijn vermeende ongehoorzaamheid. Het besef dat iemand macht over mij kon uitoefenen op basis van geld gaf me een beklemmend gevoel. Opmerkelijk genoeg was er nooit sprake van financiële tekorten in ons gezin. Toch was de emotionele belasting van geld aanzienlijk. 

“Geld is energie.” Deze eenvoudige, maar diepgaande uitspraak heeft mijn leven op vele manieren beïnvloed. Het heeft me doen nadenken over mijn jeugdkeuzes en waarom ik armoede verkoos boven het bezitten van materiële zaken. 

Geld ontvangen voelde allesbehalve fantastisch

In mijn verleden was elk geschenk dat ik ontving doordrenkt met verborgen intenties: liefde eisen, controle uitoefenen, schuldgevoelens verbergen. Het voelde altijd alsof er iets van me werd verwacht in ruil voor geld, iets dat mijn persoonlijke grenzen overschreed. Dit alles maakte dat ik een ambivalente relatie met geld had; het voelde verre van fantastisch.

Velen van ons hebben geleerd om geld te associëren met negatieve eigenschappen zoals hebzucht, schaarste en ongelijkheid. Dit geldt niet alleen voor mensen aan de onderkant van de maatschappij, maar ook voor degenen in de middenklasse en zelfs voor welgestelden. Geld lijkt soms te zijn doordrenkt met schaarstegevoelens en hebberigheid, waardoor het een negatieve lading krijgt. Onze relatie met geld is verre van gezond.

Genoeg voor iedereen

Toch blijf ik vasthouden aan de overtuiging dat er genoeg is voor iedereen. Het probleem ligt niet aan de basis, maar eerder aan de top van de maatschappelijke ladder. Rijke mensen, en zelfs degenen in de middenklasse, worden vaak geplaagd door gevoelens van tekort en hebzucht.

FIRE-beweging - Free challenge Kim de Graeve financiële coach

De geconditioneerde energie van geld

Deze overtuigingen hebben zich diep genesteld in ons collectieve bewustzijn. Als we echter leren om geld te zien voor wat het werkelijk is, kan er een verschuiving plaatsvinden. Het is niet het geld zelf dat de energie draagt, maar de intentie en de manier waarop we het geven, ontvangen en vasthouden.

Dus, als we beweren “geld is energie,” bedoelen we niet dat geld op zichzelf een mystieke kracht bezit. We verwijzen naar de intentie achter het gebruik van geld en de energie die het met zich meebrengt. Als we willen dat armoede uit de wereld verdwijnt, is het van cruciaal belang dat we onze relatie met geld herzien en deze vanuit een ander perspectief benaderen. Mijn missie is duidelijk: streven naar rijkdom voor de wereld en leven vanuit het besef van ‘genoeg’. Dit is waar de transformatie begint.

Ik begon te denken in overvloed

Wanneer mensen me vragen waarom ik op zo’n jonge leeftijd financiële vrijheid heb bereikt, geef ik altijd hetzelfde antwoord: omdat ik begon te geloven dat er overvloed was. Mijn ‘geld is energie’-verhaal draaide enkel nog rond mijn intentie erachter. Dat was het keerpunt naar mijn financiële vrijheid. Het ontstaat namelijk pas op dat moment.

Het is belangrijk op te merken dat financiële vrijheid niet alleen draait om het bereiken van financiële stabiliteit; het gaat veel dieper dan dat. Het gaat om de energie en intentie waarmee geld wordt benaderd en gebruikt. Het is niet voldoende om financieel vrij te zijn als je innerlijk nog steeds onvervuld bent. Het is de bewustwording van de kracht van overvloed en de manier waarop we met geld omgaan die werkelijke verandering teweegbrengt.

Geld is energie: Geld Geven

Als we het hebben over “geld is energie,” dan moeten we eerst eens goed kijken naar de kracht van geven. Het is namelijk van groot belang op welke manier je energie geeft, en dit geldt evenzeer voor geld. Geef je geld om schuldgevoelens te maskeren of om je imago op te poetsen? Ikzelf doneer regelmatig aan goede doelen, maar niet om mijn bedrijf te promoten, want dat zou de energie ervan vertroebelen.

Het is interessant om op te merken dat wanneer ik hierover openlijk communiceer, sommige mensen vinden dat het puurder zou zijn als ik het geheim zou houden. Maar dat is niet de kern van de zaak. Het draait allemaal om de intentie waarmee je handelt.

De impact van hoe jouw geld circuleert

Als je geld gebruikt als een marketingtrucje, brengt dit geen zuivere energie voort, maar eerder iets onoprechts. Dit heeft een impact op de manier waarop geld circuleert, omdat de energie die je erin steekt, wordt doorgegeven aan de ontvanger. Dit heeft gevolgen voor hoe die persoon op zijn beurt met dat geld omgaat.

Met andere woorden, geld is energie of beter gezegd draagt de energie van degenen die het hanteren, en dit beïnvloedt de manier waarop het door de economie stroomt. Het is dus cruciaal om bewust te zijn van de intentie waarmee we geld gebruiken, omdat het niet alleen invloed heeft op onszelf, maar ook op de bredere financiële ecosystemen waarin we deelnemen. Meer weten over hoe je met plezier en vertrouwen geld voor je kan laten werken? Check dan zeker mijn cursus Money Unlimited.

#241 Geld is energie? wat een onzin! - Kim De Graeve Financieel strateeg

Geld is energie: Geld Ontvangen

Stel je voor dat je een cursus hebt gevonden, zoals bijvoorbeeld de mijne, genaamd “Freedom Unlocked.” Je denkt bij jezelf: “Kim kan me hiermee helpen. Ze weet hoe het moet.” Maar als deze gedachte niet voortkomt uit een oprechte intentie, als er geen zuivere energie achter zit, dan kan het zijn dat je me eigenlijk wilt gebruiken als een soort mentor om je eigen zorgen op te lossen. In dat geval is er sprake van een onzuivere intentie. Of een vieze energie, zoals ik het graag noem.

Als mentor en ondernemer hecht ik veel waarde aan de energie die achter geld schuilgaat. Als ik het gevoel heb dat iemand geld aanbiedt vanuit een valse of negatieve energie, dan weiger ik het. Waarom? Omdat ik weet dat als ik het accepteer, ik me op een verkeerde manier inzet. 

Freedom Unlocked

Verwachtingen innen

Ik zou te hard mijn best kunnen doen om aan de verwachtingen te voldoen en mezelf proberen te forceren om iemands persoonlijke problemen op te lossen. Dit is niet alleen ineffectief, maar het gaat ook ten koste van anderen in de groep, omdat mijn aandacht te veel naar één persoon gaat, ten koste van de rest.

Het accepteren van geld met een negatieve energie kan uiteindelijk leiden tot verlies op veel grotere schaal, omdat het de algehele energiedynamiek aantast. Het is dus van essentieel belang om bewust te zijn van de energie die achter financiële transacties schuilgaat en ervoor te zorgen dat deze zuiver en oprecht is.

De kracht van intentie

Terugkomend op mijn verhaal over de erfenis, stond ik voor een dilemma waarbij me werd aangeboden een aanzienlijk voorschot op mijn erfenis te ontvangen als ik een bepaalde persoon uit mijn testament zou schrappen. Laat me een voorbeeld geven om dit te verduidelijken. Om überhaupt in aanmerking te komen voor een deel van mijn erfenis, zouden mijn man, Manu, en zelfs onze twee kinderen eerst moeten overlijden.

Hoe voelt het voor jou?

Als je in zo’n situatie besluit om het geld te accepteren, dan is dat vaak gedreven door een verkeerde intentie. Het is niet gebaseerd op zuivere energie, maar eerder op puur winstbejag. Dit brengt een negatieve energie met zich mee en kan leiden tot conflicten met de betrokken persoon of zelfs resulteren in het niet ontvangen van het geld.

Het is belangrijk om te begrijpen dat geld de energie die eraan kleeft absorbeert. In mijn trajecten hanteer ik een starttarief van 3000 euro. Als mensen reageren met opmerkingen als ‘dat is veel geld,’ dan ben ik terughoudend om met hen verder te gaan. Het betekent namelijk dat ze de waarde ervan niet begrijpen. 

geld verdienen vanuit huis kim de graeve

De energetische waarde van mijn aanbod

De prijs die ik aan mijn cursus heb gekoppeld, is zorgvuldig overwogen en komt voort uit een energetische afstemming. Het stelt me in staat om mijn volle potentieel te benutten en met overvloedige liefde en ondersteuning aanwezig te zijn. Deze prijzen zijn niet zomaar willekeurig gekozen, maar zijn gebaseerd op mijn energetische resonantie.

Wanneer ik geld zou accepteren van iemand die de diepere betekenis niet begrijpt, zou dit al snel leiden tot een verwachting van prestaties van mijn kant. En dat is niet hoe ik mijn diensten verleen. Een van mijn deelnemers van vorig jaar had aanvankelijk aangegeven dat de cursus veel geld kostte. In mijn reactie maakte ik duidelijk dat dit misschien niet de juiste stap voor hem was. 

Uiteindelijk begreep hij de essentie en de waarde van mijn aanbod en werd hij zelfs een van mijn meest gewaardeerde klanten, die later zelfs een duurdere cursus, “Freedom Unstoppable,” aanschafte. Dit toont aan hoe het begrijpen van de energie achter geld de basis vormt voor een vruchtbare relatie tussen dienstverlener en klant.

Freedom Unstoppable

Geld is energie: Geld Houden

Geld dat belast is met negatieve energie daalt snel in waarde omdat het op een andere manier wordt behandeld. Stel je voor dat ik bijvoorbeeld het geld van de erfenis had aanvaard met tegenzin en een onzuivere intentie. De kans is groot dat ik het snel had uitgegeven, niet vanuit een gevoel van zielsvreugde, maar eerder om er zo snel mogelijk van af te komen. Geld dat wordt uitgegeven met oprechte vreugde en intentie heeft daarentegen de neiging om te circuleren en zich zelfs te vermenigvuldigen.

Stop met kijken naar prijzen

Op dit moment bevind ik me in Italië op vakantie, en het is opvallend dat ik nog geen enkele keer naar mijn bankrekening heb gekeken. Dit komt omdat ik mijn financiën niet benader vanuit angst of zorgen, maar vanuit een gevoel van overvloed en vertrouwen in de energie van geld. Het is een krachtig voorbeeld van hoe onze relatie met geld onze ervaringen en resultaten kan beïnvloeden.

zo snel mogelijk financieel vrij worden kim de graeve

In verschillende levensfasen is het zeker zinvol om aandacht te besteden aan prijzen. Als ondernemer ben ik gegroeid in mijn vraagprijs, en dat is een natuurlijke ontwikkeling. Het is vergelijkbaar met wanneer je een huis wilt manifesteren; je begint met onderzoek naar de prijsklasse die je in gedachten hebt.

Echter, er komt een punt waarop het belangrijk is om niet te veel te focussen op prijzen als je met geld speelt en er plezier aan beleeft. Geld is energie, en als je volop wilt genieten van geld, is het van belang om niet te zeer geobsedeerd te raken door prijzen. Het gaat erom dat je de waarde en het potentieel van geld begrijpt, zonder dat het je volledig in beslag neemt.

Reizen met Bewuste Geldenergie: Een Reflectie op Onze Reiservaringen

Tijdens onze reis was er één camping waar ik me echt niet op mijn gemak voelde. Beslissen om dezelfde dag uit te checken was een impulsieve actie, zonder aandacht te schenken aan het feit dat we al voor die nacht hadden betaald. Hoewel ik gemakkelijk een probleem had kunnen maken of een discussie had kunnen voeren, voelde ik daar geen behoefte toe.

Wat echter opmerkelijk is, is dat we langdurig verbleven in Calabrië, een relatief arm deel van Italië met slechte wegen en weinig Engels sprekende mensen. Elke euro die ik daar uitgaf, droeg bij aan het welzijn van de lokale bevolking en droeg bij aan hun welvaart. Het was belangrijk voor mij om te beseffen dat ik geen geld gaf uit schuldgevoel. Ik was me ervan bewust dat geld geven vanuit schuldgevoel een negatieve energie kan creëren, waarbij de ontvanger medelijden voelt of zelfs wrok koestert.

Reizen met de Juiste Energetische Intentie

Als je op reis gaat, is het van belang om je af te vragen waarom je dat doet. Ga je op reis omdat je keihard hebt gewerkt volgens het ‘work hard, play hard’-principe? Deze mentaliteit alleen al roept het idee op dat je iets moet verdienen. Het kan leiden tot zwaar massatoerisme, met gigantische hotels en massaconsumptie, wat schadelijk is voor het milieu. Dit komt voort uit hebzucht en is een negatieve energie.

Dat wil niet zeggen dat er iets mis is met het verblijven in luxe hotels of op luxe cruises, maar het draait allemaal om de energie waarmee je het doet. Maak financiële keuzes vanuit een zuivere energetische intentie, en geld zal gemakkelijker kunnen circuleren en terugkeren, waardoor iedereen profiteert van de positieve energie die het met zich meebrengt.

De Energetische Dans van Geld

Aan de ene kant, als je geld dichtbij je houdt en het benadert als iets om gierig over te waken, wanneer je begint te redeneren zoals oom Dagobert, dan stop je de natuurlijke stroom van energie. Dit kan leiden tot een toxische relatie met geld. Wanneer geld stagneert, ontstaat er vaak angst voor verlies. Het is van essentieel belang om te beseffen dat je genoeg moet kunnen zien dat geld kan circuleren en opnieuw kan binnenkomen.

Geld is van de Wereld: Een Energetische Perspectief

Een opvallend aspect van mijn relatie met geld is dat er geen angst is voor het verlies ervan. Dit komt doordat ik geld in beweging houd. Het is belangrijk om te begrijpen dat geld niet exclusief van jou is, maar eerder van de wereld. Dit is de kern van de uitspraak “geld is energie.” Geld is bedoeld om in constante beweging te zijn, om te blijven stromen, want het is er voor iedereen. Het begrijpen en omarmen van deze energetische waarheid over geld kan leiden tot een gezondere, overvloedige relatie met financiën en tot een groter welzijn voor iedereen.

Geld is energie: Een Bewuste Reflectie

Het is essentieel om jezelf af te vragen vanuit welke energie je met geld omgaat. Welke energie breng je in bij het geven, ontvangen en vasthouden van geld? Het is een fascinerende reis om bewust te worden van de energetische lading achter deze handelingen.

Is dat wat ik werkelijk wil?

Wanneer je opmerkt dat de energie op een bepaald moment negatief aanvoelt, is het belangrijk om jezelf af te vragen: Is dit wat ik werkelijk wil? Het is van belang om je aan te passen, zodat geld kan blijven circuleren en zo meer welvaart kan creëren in de wereld. Het is een keuze die je kunt maken: accepteer je de status quo of onderneem je actie om de energie te transformeren?

De Sleutel tot Rijkdom: De Energie van Geld

Ter afsluiting is het van belang om te benadrukken dat geld op zichzelf geen intrinsieke energie heeft. Het is eenvoudigweg geld. De echte sleutel tot rijkdom ligt in de energie die je aan geld toekent, hoe je ermee omgaat en hoe je het laat circuleren in je leven en in de wereld om je heen.Vanuit welke energie geef je geld, ontvangt je geld en hou je geld vast? Het begrijpen en bewust beheren van deze energetische aspecten is de eerste stap op weg naar overvloed en financiële welvaart.

Boek freedom unlocked Kim de graeve stap uit de drukke ratrace richting financiële vrijheid

5 boekentips rond 'geld is energie'

#241 Geld is energie? wat een onzin! - Kim De Graeve Financieel strateeg

Veelgestelde vragen

“Geld is energie” verwijst naar het idee dat geld niet alleen een fysiek ruilmiddel is, maar ook een energetische waarde heeft die onze financiële ervaringen beïnvloedt. Het suggereert dat de manier waarop we denken, voelen en handelen met betrekking tot geld onze financiële situatie kan beïnvloeden.

Om je relatie met geld te verbeteren, is het belangrijk om bewust te worden van je overtuigingen en emoties rond geld. Onderzoek negatieve overtuigingen en probeer ze te vervangen door positievere gedachten. Werk aan het cultiveren van een gevoel van overvloed en dankbaarheid.

Enkele praktische stappen om bewuster met geld om te gaan, zijn: een budget opstellen, regelmatig spaar- en investeringsgewoonten ontwikkelen, financiële doelen stellen en prioriteiten stellen, en geld geven aan goede doelen of anderen in nood.

Ja, het veranderen van je energie en mindset rond geld kan positieve veranderingen in je financiële situatie teweegbrengen. Een positieve, overvloedige mindset kan leiden tot betere financiële beslissingen en kansen aantrekken. “Geld is energie” klopt enkel als je aan je intentie werkt.

Dankbaarheid helpt je om de overvloed in je leven te erkennen en te waarderen, ongeacht je huidige financiële situatie. Het kan een positieve energie genereren en je meer openstellen voor financiële mogelijkheden.

Geld is energie. Stoppen met de angst voor geldverlies begint dus met bewustzijn. Onderzoek waar die angst vandaan komt en werk aan het vervangen van die angst met vertrouwen in de overvloed.

Als we doneren vanuit het verhaal “geld is energie”, dan wordt het duidelijk dat geld geven vanuit medelijden een negatieve energetische lading kan hebben, omdat het de ontvanger in een situatie van afhankelijkheid kan plaatsen. Het is beter om geld te geven vanuit een liefdevolle, ondersteunende energie zonder verwachtingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven